Covid-19

12.03.2020

Som ni säkert har sett så är Covid-19 en influensa som nyligen klassats som en pandemi. Det innebär att ett helt land eller som i nuläget - större delar av världen blivit påverkad av detta virus. 

Vi på LOOK Professionals arbetar med något som Miljö och hälsonämnden klassar som "Stickande & Skärande verksamhet" vilket innebär att vi har de allra strängaste reglerna att följa gällande hygien. I vissa fall har vi även strängare regler än inom sjukvården! Vi tar alltid vår egen och kundernas hälsa på största allvar. 

Våra rutiner baseras på att vi ska hantera varje kund som att hen eventuellt bär på eventuell smitta, alltså med andra ord - Så sterilt som möjligt! 

När ni kommer till vår salong kan ni lita på följande :

"Vita rummet" (Microblading-rummet) är steriliserat mellan VARJE kund. Här inne används engångsprodukter, städas med separata städredskap/rengöringsmedel som inte används i resterande rum, vi bär handskar, munskydd, hårnät och ser till att tvätta händerna noggrant med tvål och varmt vatten samt sprit både innan och efter varje kund. Alla ytor torkas av med ytdesinfektion och material som kan - kastas in i tvättmaskinen resten förpackas i förslutna påsar och kastas i sopsorteringen. Istället för handdukar använder vi oss utav pappersdukar som man slänger efter att man torkat händerna. Det är en kort beskrivning av hur vi hanterar hygienen en helt vanlig tisdag! Med eller utan Covid-19. 

Det vi kommer göra för att höja säkerheten ännu mer är följande:

Se till att det finns handskar och handsprit tillgängligt för kunderna. Använd gärna det när ni är hos oss! Vissa efterfrågar munskydd och det är såklart också bra, men främst för att skydda personalen i sådana fall. Vi som arbetar använder redan munskydd i vår dagliga rutin! Munskyddets funktion är att se till så att vätska från munnen fastnar i munskyddet istället för att smitta / kontaminera motparten. 

Vi önskar: 

Att du som kund känner efter innan ditt besök, med handen på hjärtat, är du krasslig, har du rest 3-4 veckor bak i tiden eller har du nyligen vistats med personer som visat förkylningssymptom? Boka gärna om din tid då. Vi hjälper dig att hitta en ny tid så snabbt som möjligt!

Vi på LOOK tar aldrig några risker, gällande kundens hälsa, oavsett vilken dag på året det är, men med hjälp av er kan vi se till att hålla besöket så riskfritt som möjligt! 

Vi ser fram emot att få fortsätta träffa er på vår salong!
Men nu får ni hjärtliga vinkningar istället för kram/handslag. ;)